ETC PUBLISHING

Uitgeverij van lesmaterialen en boeken, welke zijn geschreven door de aan onze uitgeverij gelieerde schrijf(st)ers. U kunt hierbij denken aan lesmaterialen op het gebied van Microsoft Office, Communicatie, Management, Telefoneren enz. Deze lesmaterialen kunnen worden besteld door opleiders en trainers.  
Ook publiceert ETC Publishing leesboeken van auteurs. Heb jij een boek geschreven en wens je dit graag uit te brengen? Neem dan contact met ons op info@etcpublishing.nl


Uitgever van het boek OH OH DEN HAAG, SHAME ON YOU! van de auteur Remy Joyce Leurs.


Remy Joyce Leurs heeft dit boek geschreven waarin zij de persoonlijke vendetta, welke tegen haar, haar eigen bedrijf en de door haar opgerichte stichting Mama En Ik werd gepleegd, door medewerkers van het WGS te Den Haag. Als gewezen tienermoeder had en heeft zij haar passie voor het opleiden. Buiten haar werkzaamheden als opleider binnen de particuliere en zakelijke markt, wil zij ook bijstandsmoeders helpen en bijschaven. Zodat deze moeders en de kinderen een zelfstandig bestaand zouden kunnen opbouwen.

De persoonlijke vendetta tussen haar en het WGS Den Haag, werd gevoed door haar eigen rechterhand, die de boel zodanig op begon te jennen dat een aantal van haar cursisten uit de doelgroep bijstandsmoeders zich achter haar rechterhand schaarde. Laat dit groepje cursisten (van de tweede cursistengroep) nou net het groepje meisjes zijn, waar zij zich het hardst voor ingezet heeft. Zo nam zij bijvoorbeeld één van deze meisjes met haar dochtertje in huis, omdat deze nergens anders heen kon en gedwongen achter het raam stond in opdracht van de persoon waar zij tot op dat moment woonachtig was. Samen met de meest dappere cursiste uit haar groep, haalde zij  de hele kamer van dit meisje in een avond leeg. Regelde verhuiskosten via een fonds die eerder telkens werden afgewezen door WGS en zorgde dat haar eigen huisje bewoonbaar werd. De inmiddels ex-medewerkster wist de boel zo op te stoken dat één ex-cursiste Remy Joyce Leurs zelfs geheel onterecht voor de rechtbank sleepte. De verdediging in deze zaak nam zij geheel op zichzelf. De rechtszaak won zij met vlag en wimpel op eigen kracht na een lange schriftelijke procedure en 3 x bij de rechtbank te hebben gezeten. Kon zij tijdens de zittingen aantonen dat niet zij, maar de cursiste zelf en bepaalde personen op hoge posities vanuit het WGS Den Haag, hun werkzaam-heden aantoonbaar hadden verzaakt.

Remy Joyce Leurs:
Dit boek heb ik geschreven omdat ik niet de enige ondernemer ben, die door zijn of haar gemeente wordt gevraagd naast het eigen bedrijf een stichting op te richten. Ik heb diverse ondernemers gesproken die in dezelfde positie verkeerden. Na de oprichting van hun stichtingen werden zij net als ik van belangenverstrengeling beticht. Veel bedrijven en ondernemers zijn hierdoor net als ik persoonlijk hard geraakt. Echter heb ik een enorme dosis energie en vechtlust als het gaat om mijn bedrijf en de stichting Mama En Ik, waarvan ik de laatste vanuit mijn passie voor bijstandsgerechtigden heb opgericht. Door de hulp vanuit alle hoeken heb ik mijn bedrijf dan ook staande weten te houden.  Tevens heb ik de woorden waarmee de rechter een zitting af sloot terwijl ik daar zat vanwege het feit dat een cursist mij onterecht voor de rechtbank had gedaagd heel goed onthouden.  "Mevrouw Leurs, u zou hier eens een boek over moeten schrijven. U bent niet de enige ondernemer die dit overkomt".

Net nu men denkt dat ik het allemaal over mijn kant heb laten gaan, sla ik terug door middel van dit boek. Ik heb het boek gebaseerd op opgenomen gesprekken, telefoongesprekken (om mijzelf en de stichting en mijn bedrijf te beschermen) en e-mailwisseling, met medewerkers van het WGS en andere personen die mij bewust met Stichting Mama En Ik ten gronde wilde richten. Omdat ik hoop dat leidinggevenden, projectleiders, bijstandsconsulenten er iets van kunnen leren heb ik de motivatie kunnen vinden dit boek te schrijven. Maar vooral om bijstandsgerechtigden welke vaak geen weet hebben van waar ze recht op hebben een hart onder de riem te steken.
Personen uit de doelgroep bijstandsgerechtigden hebben vaak te maken met een rouwproces, toen een consulent recent aan mij vroeg tijdens het begeleiden van een bijstandsmoeder: "wat bedoelt u met een rouwproces?". Zei ik: In dit geval zijn deze moeder en haar kinderen in de steek gelaten door de vader. Ik denk dat u begrijpt dat dit behoorlijk wat verdriet teweeg brengt in het gezin,  waardoor de moeder zich onzeker voelt en  niet in staat is om te handelen zoals zij normaal gesproken zou doen. Owh, zei de jobcoach verontwaardigd. Waarop ik vroeg: Heeft u wel eens liefdesverdriet gehad? Dan weet u vast hoe het zou voelen als u in de steek gelaten zou worden door uw partner en u geen inkomen heeft en ook nog alleen de zorg over uw kinderen moet dragen.  

Vaak heeft deze doelgroep te maken met manipulatie en machtsmisbruik wanneer zij nog midden in hun verdriet zitten. Kunnen dan de kracht niet vinden het voor zichzelf op te nemen. Zij missen de kracht en de energie om tijdens het verdriet en de zorgen die zij als alleenstaande ouder of alleenstaande zonder kinderen om het op te nemen tegen dit machtige orgaan. Door de gesprekken met de bijstandsgerechtigden die ik begeleid en begeleid heb en gesprekken met collega ondernemers die ook een stichting zijn begonnen, heb ik me voorgenomen om nog één keer mijn nek uit te steken  en de Nederlandse politiek wakker te schudden. Donderdag 10 november zei een minister in het programma Pauw nog, dat het inderdaad erg vaak voorkomt dat politici van alles roepen tijdens de verkiezingsperiode waarvan ze eigenlijk al weten dat ze er niets van waar kunnen maken. Het feit dat onze bestuurders eigenlijk maar wat roepen, zegt toch eigenlijk wel dat er heel wat mis is in Nederland. Gaat het ze nog wel om hun kiezers? Of gaat het om hun machtsposities? De bestuurders van de politieke partijen zouden tenslotte een voorbeeld moeten zijn voor bestuurders van grote organen van het Rijk. Ik hoop in elk geval dat de politiek wakker wordt en in wil zien hoe noodlijdend de situatie bij veel bijstandsgerechtigden is. De politiek de personen met kinderen een kans op een toekomst bieden, waarbij zij zelf de regie in eigen handen kunnen nemen en niet de jobcoach die maar één ding wil halen en dat zijn de aan haar opgelegde targets. Dat mijn opleidingsproject inclusief kinderopvang tienermoeders en bijstandsgerechtigde kon motiveren om elke dag naar school te komen, hun verdriet te verwerken en aan hun toekomst te denken een succes was, dat heb ik wel bewezen! 

Wil jij mijn boek reserveren? Stuur dan een e-mail naar de uitgever info@etcpublishing.nl en zet in het subject "reservering".